Հորբատեղի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ

2017թ-ի ծախսերի նախահաշիվ, հաստիքացանկ և գնումների պլան

ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ 2017Թ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ 2017Թ2017թ-ի ԾԱԽՍԵՐԻ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ_ էջ1 2017թ-ի ԾԱԽՍԵՐԻ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ_ էջ2 2017թ-ի ԾԱԽՍԵՐԻ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ_էջ4 2017թ-ի ԾԱԽՍԵՐԻ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ_թջ3 ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆ 2017թ ՍՈՑ. ՓԱԹԵԹ_էջ1 ՍՈՑ.ՓԱԹԵԹ_էջ2

2016թ-ի ֆինանսական հաշվետվություն

2016թ-ի ֆինանսական հաշվետվությունScanԴրամական միջոցների հոսքերի-էջ2 Դեբիտոր-կրեդիտոր Դրամական միջոցների հոսքերի էջ1 Ծրագրային ցուցանիշ. Շեղումներ էջ1 Շեղումներ էջ2 Ֆին.հաշվ. Ֆին.հաշվ Ֆինանսատնտ.արդյ.էջ1 Ֆինանսատնտ.արդյ.էջ22016թ-ի ֆինանսական հաշվետվություն