Հորբատեղի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ

2017թ-ի ծախսերի նախահաշիվ, հաստիքացանկ և գնումների պլան

ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆ՝2017թ վերջնականԾԱԽՍԵՐԻ ՓՈՓՈԽՎԱԾ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 2017թ էջ1 ԾԱԽՍԵՐԻ ՓՈՓՈԽՎԱԾ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 2017թ էջ2 ԾԱԽՍԵՐԻ ՓՈՓՈԽՎԱԾ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 2017թ էջ3 ԾԱԽՍԵՐԻ ՓՈՓՈԽՎԱԾ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 2017թ էջ4 ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆ՝ 2017թԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ 2017Թ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ 2017Թ2017թ-ի ԾԱԽՍԵՐԻ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ_ էջ1 2017թ-ի ԾԱԽՍԵՐԻ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ_ էջ2 2017թ-ի ԾԱԽՍԵՐԻ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ_էջ4 2017թ-ի…