Հորբատեղի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ

2018թ-ի ծախսերի նախահաշիվ, գնումների պլան, սոց.փաթեթի նախահաշիվ

2018թ-ի գնումների պլան՝ էջ1 2018թ-ի գնումների պլան՝ էջ2 2018թ-ի ծախսերի նախ. էջ1 2018թ-ի ծախսերի նախ. էջ2 2018թ-ի ծախսերի նախ. էջ3 2018թ-ի ծախսերի նախ. էջ4 2018թ-ի Սոց.փաթ. նախ. էջ1 2018թ-ի Սոց.փաթ. նախ. էջ2